TEMAS

segunda-feira, outubro 15, 2007

Santa Teresa krê pa pobreza ser
Rainha li di bâxu* y ê sima stá skrebêdu.
Pôkus Kusas è ta flá dês governason,
Y é ka ta fika sô pa detalhes ki ta sobra

Mas pôntu krucial, na sê opinion, kel kusa ki nu ten ki ôdja:
Livre arbítriu ta pêsa, ta argumenta y ta parlamenta,
Dipôs pôbri-di-kurason ta dicidi y ta sigui sê kaminhu.

Kênha ki ta impidi'l? Sê ûniku deseju é ka ôtu
Sinon keli: stá, um dia, entre kel númeru di eleitos
Servidor poderosíssimo, soberânu poderosíssimo.

Pródigu y, acima di tudu, ka ta liga kusas materiais, di ten
Mas ta akumula sempri kûsas ke ba ta sabe:
Pa súbditu tan altivu y livre - ki rainha!

Paul Verlaine [Traduson ku tradison]

* Dicotomia céu-terra, paraíso-inferno.

2 comentários:

J. Vaz-Lesser disse...
Este comentário foi removido por um gestor do blogue.
MÁRIO V. ALMEIDA disse...
Este comentário foi removido pelo autor.